NẠNG KHUỶU

Nhà sản xuất:

Mã sản phẩm: ONE-X 930

- Nạng khuỷu tay hợp kim nhôm.

- Điều chỉnh chiều cao.

- Tay nắm, tay tựa nhựa ABS.

Số công bố tiêu chuẩn TTBYT 170000875/PCBA-HCM