TẤM CHƯỜM KHÔ

Nhà sản xuất: I-Ming, Taiwan (R.O.C)

Mã sản phẩm: OO-094

              - Về thời gian chườm nóng: mỗi lần chườm chỉ nên kéo dài 20-30 phút, và mỗi lần chườm cách nhau ít nhất là 3 giờ. Nếu chườm liên tục sẽ                                  làm cho da mềm, lỗ chân lông mở ra, vi khuẩn dễ xâm nhập gây viêm da, viêm cơ.

                 Số công bố tiêu chuẩn TTBYT 170001024/PCBA-HCM