TREO TAY LƯỚI

Nhà sản xuất: I-Ming, Taiwan (R.O.C)

Mã sản phẩm: EO-301

Giá bán lẻ đề xuất: 95,000 đ

CHỈ ĐỊNH:    

                 - Hỗ trợ treo tay trong điều trị chấn thương gãy cánh tay, cẳng tay, khuỷu, khớp vai.

CÔNG DỤNG:

                 - Giữ tay ở trạng thái nghỉ.

                 - Có móc treo ngón tay ở vị trí sinh lý.

CẤU TẠO: 100% Polyester.


Số công bố tiêu chuẩn TTBYT 170001022/PCBA-HCM

Hướng dẫn sử dụng