ĐAI DESSAULT

Nhà sản xuất: I-Ming, Taiwan (R.O.C)

Mã sản phẩm: OH-301

Đai cố định khớp vai
Chỉ định : 
- Hỗ trợ điều trị ngoại khoa, nội khoa khớp vai.

Cấu tạo:

40% Nylon, 35% Polyester, 10% Rubber, 10% Cotton, 5% Foam.
Thiết kế dùng chung Trái - Phải. One size .

Công dụng: Giữ cố định khớp vai.

Số công bố tiêu chuẩn TTBYT 170001022/PCBA-HCM