NẸP NGÓN TAY ( 12 cái )

Nhà sản xuất: I-Ming, Taiwan (R.O.C)

Mã sản phẩm: OO-150

Giá bán lẻ đề xuất: 542,000 đ

NẸP NGÓN TAY CON CÓC ( Toad Finger Spling )

CHỈ ĐỊNH:

              - Điều trị chấn thương ở các khớp ngón tay. 

              - Ngón tay bật / Ngón tay cò súng.

CÔNG DỤNG:

              - Cố định khớp ngón tay, ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, tăng khả năng điều trị, giảm đau
                và bảo vệ ngón tay khỏi những thương tổn có thể xảy ra.
              - Cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoại biên.

              - Giảm đau cho chứng ngón tay bật / ngón tay cò súng.

CẤU TẠO:

            Nhôm dẻo & mút xốp.

Số công bố tiêu chuẩn TTBYT 170001023/PCBA-HCM