NẸP NGÓN TAY

Nhà sản xuất: I-Ming, Taiwan (R.O.C)

Mã sản phẩm: OO-150

NẸP NGÓN CON CÓC ( Toad Finger Spling )

CHỈ ĐỊNH:

              - Chấn thương ở các khớp ngón tay. Ngón tay bật / Ngón tay cò súng.
              - Gãy xương ngón tay.
              - Tổn thương đốt ngón tay.

CÔNG DỤNG:

              - Cố định khớp ngón tay, ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, tăng khả năng điều trị, giảm đau
                và bảo vệ ngón tay khỏi những thương tổn có thể xảy ra.
              - Cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoại biên.

CẤU TẠO:

               Nhôm dẻo & mút đệm xốp

Số công bố tiêu chuẩn TTBYT 170001023/PCBA-HCM