Đai nâng bệnh

Nhà sản xuất: I-Ming, Taiwan (R.O.C)

Mã sản phẩm: OO-176

Đai dùng nâng ngang thắt lưng, di chuyển bệnh nhân ở tư thế ngồi hoặc đứng.

Số công bố tiêu chuẩn TTBYT 170001022/PCBA-HCM