Đai dìu bệnh

Nhà sản xuất: I-Ming, Taiwan (R.O.C)

Mã sản phẩm: OO-173

Đai dùng dìu ngang thắt lưng bệnh nhân.  KTV dùng để hỗ trợ bệnh nhân tập đi trong tập PHCN hoặc người già.

Số công bố tiêu chuẩn TTBYT 170001022/PCBA-HCM