Treo tay lưới

Nhà sản xuất: I-Ming, Taiwan (R.O.C)

Mã sản phẩm: EO-301

Giá bán lẻ đề xuất: 95,000 đ

CHỈ ĐỊNH:   

                 - Hỗ trợ treo tay trong điều trị chấn thương gãy cánh tay, cẳng tay, khuỷu, khớp vai.

CÔNG DỤNG:               

                 - Giữ tay ở trạng thái nghỉ.

                 - Có móc treo ngón tay ở vị trí sinh lý.


CẤU TẠO: 100% Polyester.

Số công bố tiêu chuẩn TTBYT 170001022/PCBA-HCM