NẸP NGÓN TAY (12 cái)

Nhà sản xuất: I-Ming, Taiwan (R.O.C)

Mã sản phẩm: OO-153

Giá bán lẻ đề xuất: 860,000 đ

NẸP NGÓN BÓNG CHÀY ( Baseball Finger Spling )

CHỈ ĐỊNH:

              - Chấn thương ở đầu ngón tay.
              - Gãy xương ngón tay.
              - Tổn thương đốt ngón tay.

              - Ngón tay bật / ngón tay cò súng.

CÔNG DỤNG:

              - Cố định khớp ngón tay, ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, giảm đau trong điều trị
                và bảo vệ ngón tay khỏi những thương tổn có thể xảy ra.
              - Cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoại biên.

              - Giảm đau cho chứng ngón tay bật, ngón tay cò súng.

CẤU TẠO:

               Nhôm dẻo & mút đệm xốp

Số công bố tiêu chuẩn TTBYT 170001023/PCBA-HCM