NẸP CỔ CỨNG

Nhà sản xuất: I-Ming, Taiwan (R.O.C)

Mã sản phẩm: OH-005

Giá bán lẻ đề xuất: 340,000 đ


Nẹp cổ cứng 2 miếng.

CẤU TẠO:

- 2 tấm xốp EVA, nhẹ: tấm chẩm sau ^ tấm hàm dưới.

- Khóa velco.

- 70% EVA, 15% PE, 15% SBR.

CÔNG DỤNG:

- Giữ cố định cổ trong điều trị cột sống cổ, sau phẫu thuật cột sống cổ...

- Nẹp sơ cứu trong cấp cứu chấn thương cột sống cổ.

Số công bố tiêu chuẩn TTBYT 170001023/PCBA-HCM