Địa chỉ: 37-45-53 Thuận Kiều, P.12, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: 028-39560490