Toilet di động dạng ghế ngồi dùng cho người bệnh, người cao tuổi bị hạn chế vận động.

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Chọn theo Bệnh lý

GHẾ BÔ [MC899]

MC899

Chọn theo Bệnh lý

GHẾ BÔ BÁNH XE [MC696]

MC696

Chọn theo Bệnh lý

GHẾ BÔ BÁNH XE [MC696A]

MC696A

Chọn theo Bệnh lý

GHẾ BÔ CHO NGƯỜI NẶNG KÝ [MC817]

MC817

Xe lăn và Dụng cụ hỗ trợ

GHẾ BÔ MẶT NỆM CÓ BÁNH XE [MC697]

MC697

Chọn theo Bệnh lý

GHẾ BÔ NỆM SIMILY [MC815]

MC815

Xe lăn và Dụng cụ hỗ trợ

GHẾ BÔ TOILET [MC697A]

MC697A