• MY AN CORP - Chung sức sẻ Chia
  • MY AN CORP - Chung sức sẻ Chia

Xe lăn có vành để tự lăn bằng tay. Dùng cho người bị hạn chế vận động chi dưới để tự di chuyển hoặc có người trợ giúp. Tư thế ngồi cố định.

Showing 1–12 of 17 results

Xe lăn và DCHT

BÀN ĂN CHO XE LĂN

MK574

Chọn theo Bệnh lý

XE LĂN BÔ [MW608]

MW608

Chọn theo Bệnh lý

XE LĂN BÔ NỆM PHẲNG [MW608F]

MW608F

Chọn theo Bệnh lý

XE LĂN BÔ, BÁNH MÂM [MW608B]

MW608B

Chọn theo Bệnh lý

XE LĂN DU LỊCH [MW863L20]

MW863L-20

Chọn theo Bệnh lý

XE LĂN LINH HOẠT [MW868LJQ]

Chọn theo Bệnh lý

XE LĂN NHÔM BÁNH MÂM [MW864L]

MW864LJB

Chọn theo Bệnh lý

XE LĂN SƠN 41 [MW809T-41]

Chọn theo Bệnh lý

XE LĂN TC BÁNH MÂM [MW809B]

MW809B

Xe lăn và DCHT

XE LĂN TC CÓ THẮNG [MW809IJ]

MW809IJ