Xe lăn bánh nhỏ ( không có vành lăn tay ) dùng cho người bệnh, người cao tuổi có người trợ giúp. Thuận tiện sử dụng & vận chuyển trong không gian hẹp.

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Chọn theo Bệnh lý

XE DI CHUYỂN BỆNH NHÂN [MB317]

MB317

Chọn theo Bệnh lý

XE ĐẨY [MW861L16]

MW861L-16

Chọn theo Bệnh lý

XE ĐẨY [MW862LB8]

Chọn theo Bệnh lý

XE ĐẨY [MW863LB8]

Xe lăn và DCHT

XE ĐẨY DU LỊCH [MW862L12]

MW862L-12

Chọn theo Bệnh lý

XE ĐẨY[MW904-12]

MW904