• MY AN CORP - Chung sức sẻ Chia
  • MY AN CORP - Chung sức sẻ Chia

Hỗ trợ bệnh lý gân cơ xương khớp do thoái hóa với yêu cầu điều trị nội khoa, bảo tồn. Giảm thiểu tiến triển của bệnh lý thoái hóa, giảm đau, cải thiện chức năng vận động.