Chi trên bao gồm khớp khuỷu, khớp cổ tay, khớp bàn ngón, gân cơ cánh tay & cẳng tay.

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Chọn theo Bệnh lý

ĐAI CẲNG TAY TENNIS [OH209]

OH209

425.000
Chọn theo Bệnh lý

ĐAI CỔ TAY PATTERN [ES330]

ES330

190.000
Chọn theo Bệnh lý

ĐAI CỔ TAY THUN [SS401]

SS401

Chọn theo Bệnh lý

ĐAI CỔ TAY XỎ NGÓN [ES320]

ES320

280.000
Chọn theo Bệnh lý

ĐAI CỔ TAY XỎ NGÓN [NS314]

NS314

185.000
Chọn theo Bệnh lý

ĐAI KHUỶU TAY THUN [ES235]

ES235

155.000
Chọn theo Bệnh lý

NẸP CỔ TAY 1 NẸP [WH301]

WH301

300.000
Chọn theo Bệnh lý

NẸP CỔ TAY 2 NẸP [EH309]

EH309

230.000
Chọn theo Bệnh lý

NẸP NGÓN CÁI [OH401]

OH401

970.000
Chọn theo Bệnh lý

NẸP NGÓN TAY 2 CHẤU [OO150]

OO150

542.000
Chọn theo Bệnh lý

NẸP NGÓN TAY 3 CHẤU [OO153]

OO153

860.000
Chọn theo Bệnh lý

NẸP NGÓN TAY CÁI [OH304]

OH304

370.000